Spirometri

Spirometri

Fakta om undersökningen ”Spirometri”:

Registrering av lungvolymer och ventilationsförmåga. Du får sitta i en glasbur och utföra ett antal olika andningsmanövrar. Ibland ges en luftrörsvidgande medicin och undersökningen upprepas därefter. Ger bl a information om det föreligger astma och om den förbättras av luftrörsvidgande medicin. Undvik om möjligt att själv ta luftrörsvidgande medicin undersökningsdagen.