Spirometri

Spirometri

Fakta om undersökningen ”Spirometri”:

Spirometri utförs för att bedöma lungfunktionen.

Tidsåtgång: ca 45 minuter.

Före
Undvik att ta dina luftrörsvidgande mediciner undersökningsdagen.
Undvik att röka 4 timmar före undersökningen.
Vid diffusionskapacitetsmätning: avstå från att röka 12 timmar före undersökningen.

Under
Du kommer att få andas in och ut på olika sätt efter kommando. I vissa fall utförs också mätningar efter det att du andats in luftrörsvidgande medicin.

Efter
Undersökningssvaret skickas till din läkare.