Ekokardiografi

Ekokardiografi

Fakta om undersökningen ”Ekokardiografi”:

Registrering av hjärtats rörlighet och dess olika strukturer. En givare läggs mot bröstkorgen och sänder ultraljudssignaler mot hjärtat. När dessa signaler reflekteras uppstår en rörlig bild. Ger bl a information om pumpförmåga och hjärtklaffarnas funktion.