Carotisduplex

Carotisduplex

Fakta om undersökningen ”Carotisduplex”:

Tidsåtgång: ca 45 minuter.

Före
Inga förberedelser.
Ta dina mediciner som vanligt om inte din läkare sagt något annat.

Under
Medan du ligger på en brits sätts en ultraljudsgivare lätt mot huden på halsen. Detta gör det möjligt att se om det finns förändringar i dina halskärl som gör att blodflödet påverkas.

Efter
Undersökningssvaret skickas till din läkare.