Arbets-EKG

Arbets-EKG

Fakta om undersökningen ”Arbets-EKG”:

Registrering av EKG sker i vila och under arbete på en testcykel. Ger information om hjärtfunktion, kranskärl och lungfunktion. Medtag lämpliga skor och kläder för cykling, samt handduk. Duschmöjligheter finns efter utfört test. Undvik att äta en stor måltid och att röka minst 2 tim före arbetsprovet. Kontakta oss om du har någon infektion, ex förkylning, så får du en ny tid för undersökning.