Arbets-EKG

ca 2-3 veckor.

Ortostatiskt Prov

ca 2-3 veckor.

Vilo-EKG

ca 1 vecka.

Långtids-EKG

ca 4 månader (beroende på registreringens längd).

Långtidsblodtryck

ca 4 veckor.

Ekokardiografi

ca 6-8 veckor.

Carotisduplex

ca 4 veckor.

Spirometri

ca 2-3 veckor.

Läkarbesök Amon Gabriel (Globen Hjärtmottagning)

ca 2-3 månader.