Väntetider

Arbets-EKG

Väntetiden är ca 1 vecka.

Ortostatiskt Prov

Väntetiden är ca 2 veckor.

Vilo-EKG

Väntetiden är ca 4 dagar.

Långtids-EKG

Väntetiden är ca 8-9 veckor.

Långtidsblodtryck

Väntetiden är ca 1 vecka.

Ekokardiografi

Väntetiden är ca 2 veckor.

Carotisduplex

Väntetiden är ca 3 veckor.

Spirometri

Väntetiden är ca 1 vecka.

Läkarbesök

Väntetiden är ca 2-3 månader.