Synpunkter och klagomål

Vi uppskattar om du berättar för oss om det är något du inte är nöjd över!

GlobenHearts mål är att ständigt förbättras och utvecklas för att effektivisera och undvika fel och brister! Alla typer av klagomål från patienter dokumenteras, orsaksanalyseras och åtgärdas.

Vill du framföra ett klagomål som berör ditt besök hos oss på GlobenHeart? Klicka här!

Övrig information:

Blankett för klagomål

1177 Vårdguiden