Spirometri

Spirometri utförs för att bedöma lungfunktionen.
Tidsåtgång: ca 45 minuter.

Före

Undvik att ta dina luftrörsvidgande mediciner undersökningsdagen.
Undvik att röka 4 timmar före undersökningen.
Vid diffusionskapacitetsmätning: avstå från att röka 12 timmar före undersökningen.

Under

Du kommer att få andas in och ut på olika sätt efter kommando. I vissa fall utförs också mätningar efter det att du andats in luftrörsvidgande medicin.

Efter

Undersökningssvaret skickas till din läkare.