Ortostatiskt Prov

Tidsåtgång: ca 30-40 minuter.

Före

Ta dina mediciner som vanligt om inte din läkare sagt något annat.

Under

Vi börjar med att ta ett vilo-EKG och ett blodtryck när du ligger. Du behöver ta av dig på överkroppen.
Du får sedan stå stilla i 7 minuter medan EKG, puls och blodtryck mäts.
Undersökningen ger information om hur cirkulationen anpassas till förändringar av kroppsläge.

Efter

Undersökningssvaret skickas till din läkare.