Långtidsblodtryck

Fakta om undersökningen ”Långtidsblodtryck”:

Tidsåtgång:

ca 20 minuter. Återlämnas dagen efter mellan kl. 8-9.

Före

Ta dina mediciner som vanligt om inte din läkare sagt något annat.
Ta på dig klädesplagg med vida ärmar.

Under

En blodtrycksmanschett kopplas på armen och ansluts till en bärbar dosa. Blodtrycket mäts automatiskt enligt förinställt intervall både dagtid och nattetid. Ger information om blodtrycksnivåerna och hur dessa varierar över dygnet.
Du får inte duscha under registreringens gång.

Efter

Undersökningssvaret skickas till din läkare.

Du får inte duscha under registreringens gång.