Kvalitets- och miljöarbete

Globenheart med ackrediteringsnummer 10198 är ackrediterat av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018 samt STAFS 2020:1. 

Ackrediteringens omfattning:

  • Ekokardiografi
  • Carotis duplex
  • Arbetsprov
  • Ortostatprov
  • Långtids-EKG (24-72h)
  • Långtids-blodtryck
  • Vilo-EKG

Målet med kvalitetsarbetet är att utföra ett professionellt arbete inom den verksamhet vi bedriver. Det innebär att utveckla vår kompetens och metoder så vi kan arbeta effektivt och med så stor noggrannhet och reproducerbarhet som är möjlig.

Kvalitetssystemet ger oss möjlighet att säkerställa att all personal som är delaktiga i den verksamhet som omfattas av ackrediteringen följer de metoder och rutiner som vi utarbetat.

Med hjälp av internrevisioner, summering av avvikelserapporter samt kundenkäter skall vi utvärdera och kvalitetsutveckla vår verksamhet.

I ledningens åtagande ingår att uppfylla kraven i dessa standards samt att ständigt förbättra kvalitetssystemets effektivitet.

 

GlobenHeart är också miljödiplomerade enligt krav från Region Stockholm. Kontakta oss om du vill ta del av vår miljöpolicy.