Inför ditt besök

AVGIFTER

200:- för fysiologisk undersökning (remissavgift enligt Landstingets taxa). 150:- för första besök hos kardiolog med remiss från husläkare/distriktsläkare.
350:- för återbesök samt för första gången med remiss från företagshälsovården eller annan specialistläkare.
0:- för dig som är 85 år eller äldre.

Vi tar ej emot patienter under 18 år.
Vi tar via respektive försäkringsbolag även emot försäkrade patienter.
För utlandssvenskar och utländska patienter vänligen kontakta mottagningen på 08-556 138 40 för aktuella prisuppgifter.

SJUKRESA

Är du berättigad till sjukresa ska du kontakta den mottagning som skickat remissen till oss, de ansvarar för att bevilja tillstånd för resa till och från oss.

TOLK

Behöver du tolk?
Do you need a translator?
Kontakta oss på telefon 08-556 138 40.

FÖRBEREDELSER

Specifika förberedelser för varje undersökning finns att läsa under fliken Våra undersökningar.