Inför ditt besök

AVGIFTER

200:- för fysiologisk undersökning (remissavgift enligt Landstingets taxa). 150:- för första besök hos kardiolog med remiss från husläkare/distriktsläkare.
350:- för återbesök samt för första gången med remiss från företagshälsovården eller annan specialistläkare.
0:- för dig som är 85 år eller äldre.

Vi tar ej emot patienter under 18 år.
Vi tar via respektive försäkringsbolag även emot försäkrade patienter.
För utlandssvenskar och utländska patienter vänligen kontakta mottagningen på 08-556 138 40 för aktuella prisuppgifter.

Uteblivet besök
För att minska antalet uteblivna vårdbesök utan giltigt skäl, och därmed bidra till använda vårdens resurser så effektivt som möjligt, införs en avgift på 400 kr från den 1 september. Alla vårdgivare, både i öppenvård och slutenvård, ska tillämpa regelverket på samma sätt om patienter uteblir från besök.
Avgift tas ut även om besöket är kostnadsfritt, till exempel för personer som är 85 år eller äldre, eller patienter med frikort.

Förhinder ska meddelas senast 24 timmar före ditt besök!

Ibland kan patienten ha giltiga skäl till sent inställt eller uteblivet besök.
För närvarande räknas förkylningssymtom som ett giltigt skäl i enighet med Regionen Stockholms inriktning för hantering av covid-19.

SJUKRESA

Är du berättigad till sjukresa ska du kontakta den mottagning som skickat remissen till oss, de ansvarar för att bevilja tillstånd för resa till och från oss.

TOLK

Behöver du tolk?
Do you need a translator?
Kontakta oss på telefon 08-556 138 40.

FÖRBEREDELSER

Specifika förberedelser för varje undersökning finns att läsa under fliken Våra undersökningar.