Tjänster

Föräldra- och familjecoaching

Familjecoaching vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Tillsammans försöker jag hjälpa er att lyssna, reflektera och arbeta för att komma vidare på ett konstruktivt sätt.

Vi fokuserar här på dig och din familjs önskemål. Hur vill du vara som förälder? Vad passar för just er familj? Hur vill du kommunicera med dina barn? Vad är det som inte fungerar och hur skulle ni vilja ha det? Coaching handlar om att ta sig från nuläget till ett önskat läge. Att våga prova lösningar, utifrån dig, din situation och dina resurser. Just detta arbetar vi tillsammans med under våra samtal.

Din anledning till att söka familjecoaching kan vara stor eller liten. Du kanske har något specifikt du vill utveckla eller förändra. Du kanske bara är nyfiken på hur du kan leva ett familjeliv mer i linje med dina värderingar? Kanske behöver du stöttning i att sortera dina tankar och känslor kring ditt föräldraskap?

Tjänster

Föräldra- och familjecoaching

Familjecoaching vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Tillsammans försöker jag hjälpa er att lyssna, reflektera och arbeta för att komma vidare på ett konstruktivt sätt.

Vi fokuserar här på dig och din familjs önskemål. Hur vill du vara som förälder? Vad passar för just er familj? Hur vill du kommunicera med dina barn? Vad är det som inte fungerar och hur skulle ni vilja ha det? Coaching handlar om att ta sig från nuläget till ett önskat läge. Att våga prova lösningar, utifrån dig, din situation och dina resurser. Just detta arbetar vi tillsammans med under våra samtal.

Din anledning till att söka familjecoaching kan vara stor eller liten. Du kanske har något specifikt du vill utveckla eller förändra. Du kanske bara är nyfiken på hur du kan leva ett familjeliv mer i linje med dina värderingar? Kanske behöver du stöttning i att sortera dina tankar och känslor kring ditt föräldraskap?

Föräldra- och familjecoaching

Hur går det till?

Föräldra- och familjecoaching går till så att man väljer själv hur vi ska ses och vilka som ska delta. Det går lika bra att komma själv och prata, eller som par eller flera i familjen. Tillsammans med föräldra- och familjecoachen kommer ni/du överens om arbetsformer och vad som kan vara målet för samtalen.

Samtalen syftar till att finna lösningar. För några räcker ett enstaka samtal, andra behöver fler sessioner. Ett genomsnitt på tre till fem gånger kan vara ett ungefärligt riktmärke.

Inga journaler förs och jag som coach har tystnadsplikt.

Som föräldra- och familjecoach är jag utbildad via Family-Lab som är en utbildningsorganisation som fokuserar på en ökad relationskompetens mellan vuxna och barn. Family-Lab är grundat av den danske familjeterapeuten Jesper Juuls tankar och värderingar.

Boka tid
Föräldra- och familjecoaching

Hur går det till?

Föräldra- och familjecoaching går till så att man väljer själv hur vi ska ses och vilka som ska delta. Det går lika bra att komma själv och prata, eller som par eller flera i familjen. Tillsammans med föräldra- och familjecoachen kommer ni/du överens om arbetsformer och vad som kan vara målet för samtalen.

Samtalen syftar till att finna lösningar. För några räcker ett enstaka samtal, andra behöver fler sessioner. Ett genomsnitt på tre till fem gånger kan vara ett ungefärligt riktmärke.

Inga journaler förs och jag som coach har tystnadsplikt.

Som föräldra- och familjecoach är jag utbildad via Family-Lab som är en utbildningsorganisation som fokuserar på en ökad relationskompetens mellan vuxna och barn. Family-Lab är grundat av den danske familjeterapeuten Jesper Juuls tankar och värderingar.

Boka tid