Carotisduplex

Tidsåtgång: ca 45 minuter.

Före

Inga förberedelser.
Ta dina mediciner som vanligt om inte din läkare sagt något annat.

Under

Medan du ligger på en brits sätts en ultraljudsgivare lätt mot huden på halsen. Detta gör det möjligt att se om det finns förändringar i dina halskärl som gör att blodflödet påverkas.

Efter

Undersökningssvaret skickas till din läkare.