Välkommen till GlobenHeart

GlobenHeart är en integrerad specialistklinik  för kardiologi och fysiologi.

Vi erbjuder bedömning, utredning, diagnostik och behandling inom klinisk fysiologi och kardiologi.Hearts

För oss är tillgänglighet och högteknologi bara början på den service vi erbjuder.