Välkommen till GlobenHeart FysiologLab

Vi är en specialistklinik med klinisk fysiologisk inriktning, och ingår i vårdval klinisk fysiologi.
Vi följer nationella riktlinjer och arbetar på uppdrag av Region Stockholm.
Vi erbjuder bedömning, utredning och diagnostik inom klinisk fysiologi.
I anslutning till den fysiologiska verksamheten finns 2 fristående vårdenheter som bedriver
kardiologisk mottagningsverksamhet och som är anslutna till nationella taxan (LoL).
För konsultationsremisser i TakeCare till dessa mottagningar, se rubriken ”FÖR REMITTENTER”.
Vi använder journalsystemet Take Care och tar emot remisser i såväl pappersformat som elektroniskt!

 

Vi är anslutna till BFT Lagringstjänst, en Region Stockholm-gemensam strukturerad lagringsyta för bild- och textinformation.

 

Vi erbjuder bedömning, utredning, diagnostik och behandling inom klinisk fysiologi och kardiologi.
För att komma till oss för fysiologisk undersökning eller besök/bedömning hos kardiolog behöver Du ha en remiss från en läkare.
Vi använder journalsystemet Take Care och vi tar gärna emot e-remisser.
Vår boxspirometer Vyntus BODY ger oss möjlighet att utföra fullständiga lungfunktionsutredningar med statisk och dynamisk spirometri, reversibilitetstest och bedömning av diffusionskapacitet.