Välkommen till GlobenHeart FysiologLab

Vi är en specialistklinik med klinisk fysiologisk inriktning, och ingår i vårdval klinisk fysiologi.
Vi följer nationella riktlinjer och arbetar på uppdrag av Region Stockholm.
Vi erbjuder bedömning, utredning och diagnostik inom klinisk fysiologi.
I anslutning till den fysiologiska verksamheten finns 2 fristående vårdenheter som bedriver
kardiologisk mottagningsverksamhet och som är anslutna till nationella taxan (LoL).
För konsultationsremisser i TakeCare till dessa mottagningar, se rubriken ”FÖR REMITTENTER”.
Vi använder journalsystemet Take Care och tar emot remisser i såväl pappersformat som elektroniskt!

 

Vi är anslutna till BFT Lagringstjänst, en Region Stockholm-gemensam strukturerad lagringsyta för bild- och textinformation.

 

Vi erbjuder bedömning, utredning, diagnostik och behandling inom klinisk fysiologi och kardiologi.
För att komma till oss för fysiologisk undersökning eller besök/bedömning hos kardiolog behöver Du ha en remiss från en läkare.
Vi använder journalsystemet Take Care och vi tar gärna emot e-remisser.
För att undvika smittspridningen av Coronavirus (Covid-19) föredrar vi om du som patient ej tar med dig någon medföljande in när du besöker oss.
Genom att minska antalet personer på kliniken kan vi
hålla avstånd och undvika trängsel.
Det är MYCKET VIKTIGT att stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom på förkylning, feber, hosta.
Vår boxspirometer Vyntus BODY ger oss möjlighet att utföra fullständiga lungfunktionsutredningar med statisk och dynamisk spirometri, reversibilitetstest och bedömning av diffusionskapacitet.